เลขจากใบตรวจหวย

เลขใบตรวจหวย
   สังเกตุเห็นว่าเลขจากใบตรวจหวยพิชิตชัย มีสถิติที่ดีจึงนำมาให้ทุกท่านไว้เป็นข้อมูลประกอบการเสี่ยงโชคครับ


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 09/05/55

งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เลขที่ออก 418 - 31
พิชิตชัย                   ให้  8-5,1-2-6     
โหรหญิงพลอยแก้ว      ให้  5 * 4           
โหรหญิงมาลี             ให้  4 * 7          
สูตรสำเร็จโหราศาสตร์   ให้  6-1-5-3    
*********************************************************************


งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เลขที่ออก 501 - 29
พิชิตชัย               ให้ 5-6,1-4-8     เข้า บน 5-1  
โหรหญิงพลอยแก้ว   ให้ 6 * 7           X  
โหรหญิงมาลี         ให้ 1 * 4           เข้า บน 1  *********************************************************************
งวดวันที่ 16 เมษายน 2555 เลขที่ออก 470 - 62
พิชิตชัย               ให้ 8-1,5-6-7    เข้า บน 7  ล่าง 6
โหรหญิงพลอยแก้ว   ให้ 3 * 2           เข้า บน X  ล่าง 2
โหรหญิงมาลี          ให้ 2 * 9           เข้า บน X  ล่าง 2   (เพิ่มเติมมาส่วนใหญ่เข้าบน)
*********************************************************************
งวดวันที่ 1 เมษายน 2555 เลขที่ออก 562 - 69
พิชิตชัย               ให้ 6-8,1-7-9     เข้า บน 6   ล่าง 6-9
โหรหญิงพลอยแก้ว   ให้ 7 * 0           เข้า บน x  ล่าง x
เพิ่มเติมอีกครับ
พิชิตชัย 1 เม.ย. 55
โหรหญิงพลอยแก้ว 1 เม.ย. 55
 
*********************************************************************
งวดวันที่ 16 มีนาคม 2555 เลขที่ออก 064 – 08
พิชิตชัย                ให้ 9-7 , 0-5-6    เข้า บน 0-6 ล่าง 0
โหรหญิงพลอยแก้ว    ให้ 6 * 8            เข้า บน 6    ล่าง 8
พิชิตชัย 16 มี.ค. 55
โหรหญิงพลอยแก้ว 16 มี.ค. 55

********************************************************************
งวดวันที่ 1 มีนาคม 2555 เลขที่ออก 518 - 79
พิชิตชัย               ให้ 6-5,4-7-9    เข้า บน 5 ล่าง 7-9
โหรหญิงพลอยแก้ว   ให้ 7 * 8          เข้า บน 8  ล่าง 7
พิชิตชัย 1 มี.ค. 55
โหรหญิงพลอยแก้ว 1 มี.ค. 55