สองตัวบน 16 มิถุนายน 2556

  16 มิถุนายน 2556 
  สองตัวบน  
  เด่น  
  15  
  รอง  
  268  

 15 - 12 - 16 - 18 
 52 - 56 - 58 
 26 - 28 - 68 

สูตรเลขวิ่งประจำวัน

สูตรเลขวิ่งประจำวัน

สูตรเลขวิ่งประจำวันนี้ ถือเอาหลักเกณฑ์เอาวันทั้ง7ในสัปดาห์ ซึ่งเป็นวันหวยออก ซึ่งอาจจะตรงกับวันที่ 1 – 16 หรือ 31 ของเดือนก็ตามแต่ ให้ถือเอากำลังหรืออิทธิพลของวันทั้ง 7 ในสัปดาห์เป็นหลักสำคัญไว้ก่อน

อิทธิพลเลขกำลังวัน

วันที่หวยออก เลขวิ่ง

อาทิตย์    1 – 8 – 4

จันทร์       9 – 3 – 7

อังคาร      3 – 0 – 5

พุธ            2 – 8 – 4

พฤหัสบดี  1 – 4 – 7

ศุกร์          6 – 3 – 5

เสาร์         1 – 5 – 8

สูตรที่ถือเอากำลังหรืออิทธิพลของวันทั้ง7นี้ ยังมีอีกวิธีหนึ่ง โดยอาศัยกำลังวันเช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้ก็ต้องประกอบกับวันที่หวยออกเป็นสำคัญ เรียกว่าต้องดูว่าวันที่หวยออกเป็นวันที่1 หรือ 16 แล้วไปตรงกับวันอะไรทั้ง7วันของสัปดาห์

เลขล่าง 16 มิถุนายน 2556

เลขล่าง 16 มิถุนายน 2556

ดับสิบล่าง
3-2
ดับหน่วยล่าง
5-8 
ดับสิบ-หน่วยล่าง
2

สรุปเด่นล่าง
5
4  -  7

54    50    53
47    40    44
73    74    77
00    03    04